Pengelolaan pendidikan dan pengajaran di sekolah merupakan salah satu manifestasi dari Wawasan Wiyata Mandala sebagai usaha meningkatkan mutu sekolah dengan cara diadakan penertiban secara menyeluruh dan terpadu. Dalam rangka pelaksanaan penertiban secara menyeluruh dan terpadu tersebut perlu diadakan sosialisasi pelaksanaan tata tertib bagi siswa di SMA Angkasa Adisutjipto Yogyakarta.

Kami menerapkan sistem point untuk setiap pelanggaran yang dilakukan di sekolah.

Untuk peraturan dan tata tertib yang lengkap dapat di dwonload pada halaman download.